De Nederlandse Omroep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

In deze Privacyverklaring geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Wij gebruiken bepaalde woorden in deze privacyverklaring. Hieronder lees je wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

 

 

Persoonsgegevens

Gegevens die direct of indirect iets over je zeggen. Bijvoorbeeld jouw naam en e-mailadres.

 

 

Verwerken

Alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie.

 

Toepassing

Deze verklaring is van toepassing op alle websites die onderdeel zijn van De Nederlandse Omroep. Websites van De Nederlandse Omroep zijn altijd te herkennen aan de melding onderaan de website waarin wordt verwezen naar De Nederlandse Omroep.

Tevens bevatten alle websites van De Nederlandse Omroep bovenin het beeld een balk met het logo van De Nederlandse Omroep en enkele links naar de hoofdsite: www.denederlandseomroep.nl.

 

Het verzamelen van gegevens

Overeenkomstig de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Privacywet) is De Nederlandse Omroep de “verwerkingsverantwoordelijke” voor de verwerking van de persoonsgegevens.

 

Bewaren van gegevens

Alle persoonsgegevens die je verstrekt, bewaren en gebruiken we volgens de wettelijke voorschriften. De gegevens die we mogelijk verzamelen en nadien verwerken zijn onder andere:

 • Gegevens die je verstrekt door de formulieren op de een van de websites van De Nederlandse Omroep in te vullen;
 • Informatie die je verstrekt in het uploaden van documenten op een van de websites van De Nederlandse Omroep;
 • Informatie die je verstrekt voor sollicitatiedoeleinden;
 • Gegevens die je via sociale media met ons deelt;
 • Beelden van veiligheidscamera’s op onze locaties en het hoofdkantoor;

 

Verwerking van persoonsgegevens

Van wie verwerkt De Nederlandse Omroep persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Klanten en hun vertegenwoordigers;
 • Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten, of
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

 

Het gebruik van de gegevens

Gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Analyse van statistieken;
 • Systeemtesten, onderhoud en ontwikkeling;
 • Klantenrelaties;
 • Om ons te helpen bij toekomstige interacties, bijvoorbeeld door je behoeften en voorkeuren te identificeren
 • Marketing;

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor jou is. Of om beter op jouw wensen te kunnen inspelen. Wil je niet benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kun je dit bij ons kenbaar maken.

 

Derden

Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt.

Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast zal deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

 

Sollicitatie

Wij verwerken en bewaren ook gegevens om je sollicitatie te kunnen verwerken en je gegevens te delen met de vacaturehouder en om het werving en selectie proces aan te passen en te verbeteren.

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden.

 

Bescherming van gegevens

De Nederlandse Omroep zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.

De Nederlandse Omroep vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.

De Nederlandse Omroep zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Verwijderen bij verzoek

De Nederlandse Omroep zal jouw persoonsgegevens direct verwijderen uit de database zodra je daarom verzoekt en in elk geval binnen een jaar na beëindiging van de sollicitatieperiode.

 

Solliciteren bij DNO?

Door te solliciteren bij De Nederlandse Omroep ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt en opgenomen in ons database. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden tenzij we daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Gegevens van sollicitanten worden na afloop van de sollicitatieprocedure nog maximaal 1 jaar bewaard en zullen uitsluitend gebruikt worden om je te informeren over mogelijke vacatures die geschikt voor je zouden kunnen zijn. Wij zullen gegevens direct van je verwijderen als je ons daarom vraagt.

 

Ben je minderjarig?

Minderjarigen die reageren op vacatures, stages of evenementen dienen toestemmingen te hebben van ouders of wettelijke voogd.
Doorgeven aan medewerkers
Als jouw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, ben je verplicht om jouw medewerkers hierover te informeren. Je kunt deze privacyverklaring aan hen geven. Jouw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

 

Toestemming

Door gebruik te maken van onze website, gaat je ermee akkoord dat gegevens worden verzameld en gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden.

 

Doorgifte buiten de EU

De Nederlandse Omroep verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.
Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van De Nederlandse Omroep?

Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de De Nederlandse Omroep websites zijn verkregen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan.

 

Openbaar maken gegevens

Via plug-ins voor sociale media (waaronder plug-ins die door Facebook, Twitter, Google etc worden aangeboden) kun je gegevens op deze platforms delen;

Plug-ins en toepassingen voor sociale media worden beheerd door de betreffende sociale netwerken en zijn onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacy beleid.

De Nederlandse Omroep accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens of specifieke vragen over deze privacyverklaring, dan kunt u per e-mail contact opnemen via administratie@denederlandseomroep.nl

 

Wijzigingen

De Nederlandse Omroep behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

 

Versie 2.6
September 2019