Bij De Nederlandse Omroep is het mogelijk beeldmateriaal op te vragen voor het gebruik op Sociale Media, Televisie en andere media. Wij doen dit op basis van een licentie. U kunt bijvoorbeeld een licentie krijgen voor eenmalige uitzending op een lokale, regionale of landelijke zender, maar het is ook mogelijk een bedrijfsfilm te licenseren die u op meerdere zenders wenst te gebruiken.

Neemt u beeldmateriaal af en wilt u dit uitzenden op verschillende media? Dan is het belangrijk een licentie bij ons af te nemen. Op deze manier kunnen onze programma’s worden gelicenseerd en beheren wij de eindcontrole over alle opnames die wij maken. Mocht u geen geldige licentie hebben voor het uitzenden van ons beeldmateriaal kunnen wij hier een boete voor in rekening brengen. Het is NIET TOEGESTAAN ons beeldmateriaal uit te zenden zonder geldige licentie.

Op deze pagina kunt u de Algemene Voorwaarden voor Beeldmateriaal van De Nederlandse Omroep of één van haar dochtervennootschappen downloaden. U kunt de Algemene Voorwaarden downloaden in PDF formaat. De algemene voorwaarden voor beeldmateriaal zijn opgemaakt op 01 Januari 2019 te Enschede.

Indien gewenst kunt u de Algemene Voorwaarden – Beeldmateriaal uiteraard ook aanvragen bij onze afdeling Administratie:

  • via e-mail: administratie@omroep.tv